Как да извлечем пътя до всички файлове от дадена директория

Много пъти ми се е налагало по една или друга причина да извличам файловото съдържание на дадена директория, включително и файловете в поддиректориите.
За тази цел използвам следната фукция:


function get_module_info($dir)
{
  global $x_module_array;

  if(!is_array($x_module_array)) $x_module_array = array();
  $d = @dir($dir);
  if($d)
  {
    while (false !== ($entry = $d->read()))
    {
      if($entry!='.' && $entry!='..')
      {
        $entry_org = $entry;
        $entry = $dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$entry;
        if(is_dir($entry))
        {
          get_module_info($entry);
        }
        if(is_file($entry))
        {
          $x_module_array[] = $entry;
        }
      }
    }
    $d->close();
  }
  return $x_module_array;
}


Единственото което трябва да направите е да определите директорията от която искате да извлечете файловете (заместете C:\\apache\\htdocs\\demo с пътя до Вашата директория):

$array = get_module_info('C:\\apache\\htdocs\\demo');


И тази фукция ще Ви върне масив с всички файлове от директорията и поддиректориите. Резултата ще е нещо такова:

$array =
(
  'C:\apache\htdocs\demo\.htaccess',
  'C:\apache\htdocs\demo\classes\controller_base.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\classes\registry.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\classes\router.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\classes\template.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\controllers\.htaccess',
  'C:\apache\htdocs\demo\controllers\index.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\controllers\members.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\includes\startup.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\index.php',
  'C:\apache\htdocs\demo\templates\.htaccess',
  'C:\apache\htdocs\demo\templates\index.php'
);Търсене в статиите

Loading

Блог категории

 1. SEO ( 3 )

 2. Фирмена идентичност ( 1 )

 3. Достъпност ( 1 )

 4. Програмиране ( 3 )